Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Accountant

Ընկերության անվանումը: 
ԹՄ Աուդիտ
Աշխատանքի վայրը: 
Yerevan, Armenia
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Full time
Աշխատանքի նկարագիրը: 

TM Audit is looking for successful candidates to fill a position of Accountant.

The most suitably qualified candidates will possess the following competencies:

Աշխատանքային պարտականությունները: 

KNOWLEDGE OF:

- International Financial Reporting Standards (IFRS), RA tax legislation and other related legal acts,

- Methods of preparing, evaluating and interpreting financial statements and transactions,

- Accounting Software, preferably Armenian Software,

- Computer applications related to the work,

- Armenian, English and Russian languages (both spoken and written).

 

ABILITY TO:

- Properly apply IFRS in recording financial transactions and reporting financial results,

- Perform day-to-day finance and accounting operations: calculate staff salaries, taxes and payments payable to the state budget, prepare tax reports and tax calculations for review,

- Ensure accuracy of all accounting documentation and filing,

- Identify and communicate accounting matters to senior staff,

- Effectively prioritize work and resources in order to meet deadlines and plan work for maximum productivity,

- Communicate effectively both orally and in writing financial and accounting information, reports and correspondence to clients,

- Meet deadlines with flexibility and professionalism,

- Perform other accounting related and administrative duties as assigned.

Դիմելու ընթացակարգը: 

ADDITIONAL NOTES:  Probation up to 2 months, frequent business trips to the regions.

 

APPLICATION PROCEDURES: Please submit your detailed CV highlighting your experience and professional education to:  info@tmaudit.am . Please clearly indicate the position you apply for. Applications with no indication of the applying position will not be accepted. CVs not meeting required qualification will not be discussed. No phone calls, please. Only selected candidates will be contacted for an interview.

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Thursday, June 13, 2019
Ընկերության մասին: 

ԹՄ Աուդիտ ՓԲԸ-ն հիմնադրվել և աուդիտորական գործունեության լիցենզիա է ստացել 1997 թ.-ին:

Ընկերությունը կարևորում է ՀՀ-ում հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ոլորտի բարեփոխումները և ունի իր ուրույն դերակատարումը ոլորտին առնչվող օրենսդրական և մասնագիտական դաշտի բարեփոխումների ծրագրերում: Ընկերության անձնակազմը համալրված է հեղինակավոր մասնագետներով: Վերջիններս հանդիսանում են Հայաստանի հաշվա­պահների և աուդի­տորների ասոցիացիայի հիմնադիրներ, այդ մասնագիտացված կառույցի ղե­կավար մարմնի անդամներ, ինչպես նաև տարբեր տարիներին` ՀՀ հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ոլորտների բարեփոխումների, հաշ­­վապահների որակավորման, աուդի­տոր­ների որակավորման հանձնաժողովների անդամներ: