Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

PHP / MySQL Developer

Ընկերության անվանումը: 
Iguan Systems LLC
Աշխատանքի վայրը: 
Yerevan
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Full time
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Iguan Systems LLC is seeking a PHP / MySQL developer to create custom applications.  The ideal candidate will have a strong understanding of application development.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

Requirements:

 • Assist in creation of technical requirements.
 • Creation of custom PHP / MySQL based solutions.
 • HTML, CSS, JavaScript, LAMP (PHP, MySQL) experience.
 • Working in a load balanced environment.
 • Working with SVN / Git.
Պահանջվող որակավորումները: 

Qualifications:

 • Excellent communication skills with customers and team members.
 • Ability to write clean code and follow particular coding guidelines/standards.
 • Demonstrated web applications architecture knowledge.
 • API integration experience.
 • Demonstrated knowledge of managing multiple sites sharing common data using central data store.
 • Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript/jQuery.
 • Opportunity to assist in deployment of web application in virtualized/cloud environment.
 • Opportunity to assist in Ubuntu Virtualized Environment Migration.
 • Working knowledge of Apache Web Server configuration desired.
 • Experience writing MVC applications with PHP/MySQL desired.
 • Use GIT for source code version control.
Դիմելու ընթացակարգը: 

If you are interested in this position at Iguan Systems, please send your CV, your salary expectations, and your current employment status to hr@iguansystems.com.
Please indicate the name of the position in the subject line of the e-mail: "PHP / MySQL Developer".

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Friday, April 12, 2019
Ընկերության մասին: 

Iguan Systems Company offers a big variety of programs to European and American companies to develop their electronic business. We owe our own programs which are exported to foreign developed countries all over the world. Although our main office is located in Amsterdam, our company has already found its own place in the market of Western Europe and the USA. As a result of the long time experience our company can help our customers succeed in the best use of informative technologies. Within the years Iguan System  has developed its programs and technological opportunities and as a fact  today we offer web programs in a high quality in a very short period of time which are easy to be used and which are a successful start of any business. 
Website
www.iguansystems.com
Find us in 
Facebook
http://www.facebook.com/iguansystems
Linkedin
http://www.linkedin.com/company/iguan-systems