Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Node JS Developer

Ընկերության անվանումը: 
Iguan Systems LLC
Աշխատանքի վայրը: 
Yerevan
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Full time
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Job Description:

Iguan Systems LLC is looking for a Node JS specialist, who has a passion for new technologies, understands responsive web development. As a developer, you care about quality of code, understand how to integrate disjointed systems, love to learn new technologies, and are ready to adapt on changing design frameworks and design principles. We are looking for someone who loves a good challenge and can work collaboratively.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

JobDuties:

  • Create Node JS  applications.
  • Create web user interfaces using Node JS, Angular or React JS technologies.
  • Contribute to requirements gathering and analysis activities such as story boarding, developing use cases, and creating functional requirements specifications.
  • Contribute to facilitating acceptance testing procedures and monitoring results.

Contribute to performance and load testing procedures and issue remediation

Պահանջվող որակավորումները: 

Qualifications:

  • 3+ years of experience in IT.
  • Should have strong experience in JavaScript technologies.
  • Experience with JavaScript.
  • High attention to Web development.
Դիմելու ընթացակարգը: 

If you are interested in this position at Iguan Systems, please send your CV, your salary expectations, and your current employment status to: staff.iguan@gmail.com or hr@iguansystems.com.
Please indicate the name of the position in the subject line of the e-mail: "Node JS Developer".

 

 

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Friday, April 12, 2019
Ընկերության մասին: 

Iguan Systems Company offers a big variety of programs to European and American companies to develop their electronic business. We owe our own programs which are exported to foreign developed countries all over the world. Although our main office is located in Amsterdam, our company has already found its own place in the market of Western Europe and the USA. As a result of the long time experience our company can help our customers succeed in the best use of informative technologies. Within the years Iguan System  has developed its programs and technological opportunities and as a fact  today we offer web programs in a high quality in a very short period of time which are easy to be used and which are a successful start of any business. 
Website
www.iguansystems.com
Find us in 
Facebook
http://www.facebook.com/iguansystems
Linkedin
http://www.linkedin.com/company/iguan-systems