Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

English Language Specialist

Ընկերության անվանումը: 
Deout
Աշխատանքի վայրը: 
Yerevan
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Job description:

Deout LLC is seeking an interactive, organized, detail and result oriented English language specialist, who will join our friendly team

Աշխատանքային պարտականությունները: 

Job responsibilities

- Have a general understanding of web development

- Excellent communication skills with our clients

- Excellent communication skills with our team

Պահանջվող որակավորումները: 

Required qualifications

- Your positive attitude and communication skills are something you will bring to work with you daily.

- You must have outstanding written and verbal communication skills.

- You must have a superb command of the English language.

- You must understand and value the importance of operational efficiency.

- You must be highly organized.

- You must have the ability to communicate with teams.

- Work experience is NOT REQUIRED

Դիմելու ընթացակարգը: 

Additional information

Interested candidates are encouraged to submit a Resume to hr@deout.tech e-mail address with a note of "English Language Specialist" in the subject line.

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Friday, April 12, 2019
Ընկերության մասին: 

DEOUT Tech is a dynamic, fast-paced technology company, that offers a big variety of software and web development services to organizations from all over the world. We provide end to end solutions from product design and software architecture to final release and maintenance. We are a team of technology driven enthusiasts in an incessant pursue for innovation and discovery. We constantly work on improvement of our skills, while, at the same time, maintaining the joyful spirit in the work environment.