Warning message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Senior/Middle Software Engineer

Ոլորտ: 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիա/ Համակարգիչ / Ծրագրավորում
Կազմակերպության անվանում:
Iguan Systems LLC
Աշխատանքի վայրը: 
Yerevan
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
full time
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Job description:

Iguan Systems LLC is seeking an interactive Senior/Middle Software Engineers (PHP oriented) with 2-5 years of experience. Candidate must have good understanding of backend development, and be experienced in custom coding as well as pertinent extensions. We are looking for an organized, efficient, detail oriented, with a positive, “can-do” attitude and exploring and discovery drive team-player. This is a full-time, on-site position.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

Job responsibilities

- Develop web applications and platforms

- Code, test, debug, implement and document programs.

- Participate in all cycles of software design and development

- Assure full conformance of source codes to the provided coding standards

- Responsible for writing APIs, sociability and maintainability improvements

- Apply design specifications to the functional code

- Work as part of a software development team

Պահանջվող որակավորումները: 

Required qualifications

- Minimum 3 years of PHP development experience

- Experience with Object Oriented Programming and MVC frameworks (Laravel, Yii, Symfony)

- Minimum 3 years of experience with MySQL and database modeling

- Experience building and consuming REST and SOAP API services

- Minimum 3 years of experience with HTML, CSS, and familiarity with frameworks such as Bootstrap and Foundation

- Minimum 3 years of experience with Javascript and familiarity with frameworks such as Angular or React JS

- Linux systems administration experience especially for web and database

- Experience with version control systems such as Git

- Willing and capable of picking up a new language or framework

- Ability to effectively communicate both written and verbally

- Excellent English written, verbal and communication skills

Դիմելու ընթացակարգը: 

Additional information

Interested candidates are encouraged to submit a Resume to hr@iguansystems.com e-mail address with a note of "Senior/Middle Software Engineer" in the subject line.

Բացման օրը: 
08/02/2019
Դիմելու վերջնաժամկետ: 
10/03/2019
Ընկերության մասին:

Iguan Systems Company offers a big variety of programs to European and American companies to develop their electronic business. We owe our own programs which are exported to foreign developed countries all over the world. Although our main office is located in Amsterdam, our company has already found its own place in the market of Western Europe and the USA. As a result of the long time experience our company can help our customers succeed in the best use of informative technologies. Within the years Iguan System  has developed its programs and technological opportunities and as a fact  today we offer web programs in a high quality in a very short period of time which are easy to be used and which are a successful start of any business. 
Website
www.iguansystems.com
Find us in 
Facebook
http://www.facebook.com/iguansystems
Linkedin
http://www.linkedin.com/company/iguan-systems