Warning message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Customer Support Representative

Ոլորտ: 
Հաճախորդների սպասարկման և Զանգերի կենտրոն
Կազմակերպության անվանում:
4z.com
Աշխատանքի վայրը: 
freelance
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
full time
Աշխատանքի նկարագիրը: 
 • Հաճախորդների սպասարկում
 • Ադմինիստրատիվ աշխատանք։
Աշխատանքային պարտականությունները: 
 • Answering to customers’ emails;
 • Providing assistance to company’s support team;
 • Registering customers’ accounts;
 • Blocking, terminating customers’ accounts;
 • Assisting customers to configure phones and routers, to update firmware;
 • Supporting customers to configure the adapter to send and receive faxes;
 • Supporting customers with technical issues such as problem with equipment;
 • Supporting customers to understand their invoices;
 • Assisting customers in case of quality problems, problems with routers;
 • Assisting customers with payment, connection or other technical issues;
 • Configuration of phones;
 • Review documentations and maintain the status on a regular basis;
 • Other tasks assigned by administration.
Պահանջվող որակավորումները: 
 • Strong verbal and written communication skills in English and French languages;
 • Excellent organizational and time-management skills;
 • High sense of responsibility;
 • Analytical and solution driven skills;
 • Team player; 
 • Conforming to deadlines;
 • Self-organized, punctual, accurate and detail oriented personality;
 • Flexibility, ability to prioritize the work; 
 • Free immediately!
Վարձատրություն/աշխատավարձ: 
300 CHF + bonuses for new clients and kept clients who wanted to cancel their contracts.
Դիմելու ընթացակարգը: 

To apply for the job, please send your last updated resume to: jobs@4z.com indicating the position title ("Customer Support Representative") in the subject line of the email.

Only short-listed candidates will be invited for an interview.  

Կից Ֆայլեր: 
Բացման օրը: 
18/01/2019
Դիմելու վերջնաժամկետ: 
15/02/2019
Ընկերության մասին:

4z.com SARL, VoIP provider company based in Lausanne, Switzerland.