Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

PHP / Laravel Developer

Ընկերության անվանումը: 
Ayotech Web Technologies
Աշխատանքի վայրը: 
Yerevan Armenia
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Full Time
Աշխատանքի նկարագիրը: 

AyoTech  is seeking an interactive Laravel Developer with about 2 years of experience. Candidate must have clear understanding of backend and frontend code, be experienced in custom coding, dig deep into another developer’s code, understand, modify, detect possible bugs and make necessary improvements.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

– Understand, write , modify and improve existing code
– Write clean structured and well-documented PHP,  MYSQL, JS code
– Work experience with GIT
– Ability to work independently,be fast learner

Պահանջվող որակավորումները: 

– Knowledge of Laravel (OOP and MVC)Framework
– Knowledge of HTML5 , CSS3 , Javascript , Jquery , AJAX
– Knowledge of MySQL, MongoDB
– Knowledge of other PHP frameworks (Codeigniter or Yii) is a BIG plus
– Knowledge of Angular or ReactJS is a BIG  plus

Վարձատրություն/աշխատավարձ: 
300000+
Դիմելու ընթացակարգը: 

All interested and qualified candidates are welcomed to send CV to job@ayotech.am . Please, indicate the position the ("PHP / Laravel Developer") in the subject line of the email:

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Friday, February 8, 2019
Ընկերության մասին: 

AyoTech is a fast growing IT company based in Armenia . Our little but professional team will digitize your ideas in terms of websites and applications