Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Stock Trader

Ընկերության անվանումը: 
Future Financial Technologies
Աշխատանքի վայրը: 
Երևան, Հայաստան
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Future Financial Technologies is looking for a qualified candidate to occupy the position of the Stock Trader.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

Responsibilities: 
Execute purchases and sales of investment products in a timely and efficient manner
Research and resolve issues in trading area
Create new market making strategies for electronically traded products
Provide clients with general information and help with their brokerage accounts
Maintain and document activity
Build quality relationships with industry participants

Պահանջվող որակավորումները: 

Required Qualifications:
Excellent communication, negotiation and organisational skills
The ability to understand and quickly analyse complex information
Excellent maths, IT and research skills
Decision-making ability under pressure
Foreign language skills, if you want to work with overseas clients and markets

Դիմելու ընթացակարգը: 

Application Procedures:
All interested candidates can send their CVs to: info@fft-consulting.com mentioning the title of the position in the subject line of the email.

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Saturday, January 19, 2019
Ընկերության մասին: 

FFT is a Fintech (financial technology) company combining financial services with modern, innovative technologies providing products and services that are more user-friendly, efficient, transparent, and automated than those currently available.