Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Financial Analyst

Ընկերության անվանումը: 
Future Financial Technologies
Աշխատանքի վայրը: 
Երևան, Հայաստան
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Future Financial Technologies is looking for a financial analyst:

Աշխատանքային պարտականությունները: 

Responsibilities
Analyze, evaluate and forecast company's financial indicators.
Develop Mathematical Models
Develop Risk assessment models and mechanisms
Regularly prepare and present required reports

Պահանջվող որակավորումները: 

Required Qualifications
Education in the fields of Economics, Finance or Mathematics
Good knowledge of the theory of probability, statistics and economics
Excellent knowledge of Russian and English languages
Analytical thinking skills
Ability and desire to learn new things
Ability to work in a team
Strong interpersonal and communication skills

Դիմելու ընթացակարգը: 

Are you the one we are looking for?
If yes, please send your CV to info@fft-consulting.com!
Good luck!

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Saturday, January 19, 2019
Ընկերության մասին: 

FFT is a Fintech (financial technology) company combining financial services with modern, innovative technologies providing products and services that are more user-friendly, efficient, transparent, and automated than those currently available.