Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

HR MANAGER

Ընկերության անվանումը: 
Iguan Systems LLC
Աշխատանքի վայրը: 
Երևան, Հայաստան
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Iguan Systems is looking for a human resource manager. The human resource manager is directly responsible for the administration, coordination and management of human resources functions. The HR manager coordinates hiring, benefits, training and employee relations. The manager also advises staff regarding employment regulations, policies and practices; ensures that organization practices are in compliance with local requirements.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

- Managing planning and timeline coordination

- Coordinating web development projects

- Making sure that all the aims of the project are met

- Making sure the quality standards are met

- Managing the projects from start to the end

Պահանջվող որակավորումները: 

- Organizational skills

- Time Management

- Analytical skills

- Excellent Communication skills

- Excellent computer/technical skills

- Team working skills

- Diplomacy

- Ability to motivate people

- Management and leadership skills

Դիմելու ընթացակարգը: 

If you are interested in this position at Iguan Systems, please send your CV, your salary expectations, and your current employment status to hr@iguansystems.com.

Please indicate the name of the position in the subject line of the e-mail: "HR manager".

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Thursday, January 31, 2019
Ընկերության մասին: 

Iguan Systems Company offers a big variety of programs to European and American companies to develop their electronic business. We owe our own programs which are exported to foreign developed countries all over the world. Although our main office is located in Amsterdam, our company has already found its own place in the market of Western Europe and the USA. As a result of the long time experience our company can help our customers succeed in the best use of informative technologies. Within the years Iguan System  has developed its programs and technological opportunities and as a fact  today we offer web programs in a high quality in a very short period of time which are easy to be used and which are a successful start of any business. 
Website
www.iguansystems.com
Find us in 
Facebook
http://www.facebook.com/iguansystems
Linkedin
http://www.linkedin.com/company/iguan-systems