Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

JavaScript Developer

Ընկերության անվանումը: 
Academy of Development
Աշխատանքի վայրը: 
Proshyan 2/1, Yerevan 0048, Armenia
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Full-time
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Web Development

Աշխատանքային պարտականությունները: 

• Stay up to speed on new and emerging front-end technologies

• Test and stay current on player releases

• Manage player upgrades, integrations, adhere to best practices

• Contribute to facilitating acceptance testing procedures and monitoring results

• Contribute to performance and load testing procedures and issue remediation

 

Պահանջվող որակավորումները: 

• JavaScript (cross-browser compatibility)

• Unit testing JavaScript code

• Implementation of interactive JavaScript applications

• Collaboration with other developers

• Ability to follow coding standards and design robust applications using best practices

• Experience in creating rich JavaScript applications

 

Դիմելու ընթացակարգը: 

Interested candidates are invited to send their CV and the salary expectation to the gethired.aod@aod.am email indicating "JavaScript Developer" in the subject line.

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Sunday, January 13, 2019
Ընկերության մասին: 

Academy of Development helps to improve the world through the use of modern technology. We are an end-to-end IT services company offering value-driven solutions. Our passion is to empower our clients with state-of-the-art products. If you are looking for a cozy and supportive team with various opportunities for professional development, join us!