Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Full Stack Developer

Ընկերության անվանումը: 
Academy of Development
Աշխատանքի վայրը: 
Proshyan 2/1, Yerevan 0048, Armenia
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Full-time
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Web Development

Աշխատանքային պարտականությունները: 

• Create applications

• Create web user interfaces

• Contribute to facilitating acceptance testing procedures and monitoring results

• Contribute to performance and load testing procedures and issue remediation

 

Պահանջվող որակավորումները: 

• Strong knowledge of database management and scaling for high cpu/db load products (MongoDB, BigchainDB)

• JavaScript frameworks (Polymer will be seen as a big plus) experience, ability to manipulate the existing design, consume API’s, and reuse design elements

• Experience with NodeJS, Node-RED

• Good HTML5/ CSS3/ JavaScript(ES6) knowledge

• Work with Dapp projects will be considered as a great advantage

• Excellent analytical, problem-solving and communication skills

• Experience with GIT depositories

 

Դիմելու ընթացակարգը: 

nterested candidates are invited to send their CV and the salary expectation to the gethired.aod@aod.am email indicating "Full Stack Developer" in the subject line.

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Sunday, January 13, 2019
Ընկերության մասին: 

Academy of Development helps to improve the world through the use of modern technology. We are an end-to-end IT services company offering value-driven solutions. Our passion is to empower our clients with state-of-the-art products. If you are looking for a cozy and supportive team with various opportunities for professional development, join us!