Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

NodeJS Developer

Ընկերության անվանումը: 
Academy of Development
Աշխատանքի վայրը: 
Proshyan 2/1, Yerevan 0048, Armenia
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Full-time
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Web Development

Աշխատանքային պարտականությունները: 

• Develop Node JS applications

• Develop web user interfaces using Node JS, HTML and CSS

• Contribute to requirements gathering and analysis activities such as storyboarding, developing use cases, and creating functional requirements specifications

• Contribute to performance and load testing procedures and issue remediation

 

Պահանջվող որակավորումները: 

• Strong experience in Node JS.

• Experience with HTML5, CSS3 and JavaScript.

• Attention to details

• Strong problem-solving skills

• Desire to learn new technologies

 

Դիմելու ընթացակարգը: 

Interested candidates are invited to send their CV and the salary expectation to the gethired.aod@aod.am email indicating "NodeJS Developer" in the subject line.

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Sunday, January 13, 2019
Ընկերության մասին: 

Academy of Development helps to improve the world through the use of modern technology. We are an end-to-end IT services company offering value-driven solutions. Our passion is to empower our clients with state-of-the-art products. If you are looking for a cozy and supportive team with various opportunities for professional development, join us!