Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Sales Manager

Ընկերության անվանումը: 
Academy of Development
Աշխատանքի վայրը: 
Proshyan 2/1, Yerevan 0048, Armenia
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Full-time
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Sales manager is responsible for working with wide range of clients and determine ways to streamline and grow the sales.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

• Achieving growth and hitting sales targets

• Designing and implementing a strategic sales plan that expands company’s customer base

• Managing recruitment, setting objectives, coaching and monitoring sales performance

 

Պահանջվող որակավորումները: 

• Successful 3-years experience as a sales representative or sales manager

• Demonstrated track of consistently meeting or exceeding targets

• Demonstrated ability to communicate, present and influence credibly and effectively at all levels of the organization

• Proven ability to drive the sales process from planning to closure

• Excellent written and verbal communication skills

• Fluency in Russian and English languages

 

Դիմելու ընթացակարգը: 

Interested candidates are invited to send their CV and the salary expectation to the gethired.aod@aod.am email indicating "Sales Manager" in the subject line.

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Sunday, January 13, 2019
Ընկերության մասին: 

Academy of Development helps to improve the world through the use of modern technology. We are an end-to-end IT services company offering value-driven solutions. Our passion is to empower our clients with state-of-the-art products. If you are looking for a cozy and supportive team with various opportunities for professional development, join us!