Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Marketing Manager

Ընկերության անվանումը: 
Academy of Development
Աշխատանքի վայրը: 
Proshyan 2/1, Yerevan 0048, Armenia
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Full-time
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Marketing manager is responsible for developing and implementing strategic marketing plan for the Company in order to attract potential customers and retain existing ones.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

• Develop and execute Company’s marketing strategy driving customer growth and profitability

• Execute end-to-end integrated B2C and B2B marketing campaigns, focused on driving customer acquisition, engagement and retention via multi-channel marketing

• Audit existing tools and assess gaps in technology stack needed to drive performance and scale

• Identify the Company’s most profitable customer segments and reach out to potential clients

• Develop relationships with clients and ensure satisfaction

• Record customer interactions in lead tracking and follow up with leads actively

• Work closely with the cross-functional teams on budget and planning

• Build a robust channel testing strategy for continual optimization of channel mix

 

Պահանջվող որակավորումները: 

• University degree in marketing or related field

• At least 1 year of previous experience in marketing

• Understanding of both B2B and B2C business models

• Strong understanding of effective PR and Marketing Strategies

• Good interpersonal communication skills

• Creativity and analytical thinking

• Fluency in Russian and English languages

 

Դիմելու ընթացակարգը: 

Interested candidates are invited to send their CV and the salary expectation to the gethired.aod@aod.am email indicating "Marketing Manager" in the subject line.

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Sunday, January 13, 2019
Ընկերության մասին: 

Academy of Development helps to improve the world through the use of modern technology. We are an end-to-end IT services company offering value-driven solutions. Our passion is to empower our clients with state-of-the-art products. If you are looking for a cozy and supportive team with various opportunities for professional development, join us!