Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Marketing Manager

Ընկերության անվանումը: 
Prime Commercial LLC
Աշխատանքի վայրը: 
Երևան, Հայաստան
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Master ADV LLC is seeking an experienced and highly motivated candidate with marketing background to fill the position of Marketing Manager.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

- Find partners abroad and maintain communication with them;

-Participate in local tenders;

- Develop marketing and sales strategy of the Company;
- Manage and control social media pages;
- Develop new sales methods to increase Company's profitability;
- Analyze potential strategic partner relationships for Company marketing;
- Organize marketing related activities according to the strategy defined.

Պահանջվող որակավորումները: 

- University degree in Business Management, Marketing, Sales or a related field;
- Good knowledge of digital and social media marketing;
- Excellent organizational skills;
- Creative thinking and teamwork skills;

- Confident and dynamic personality.

Դիմելու ընթացակարգը: 

All interested candidates are welcome to send their CV with a photo to: info@mecintegral.am indicating the position title ("Marketing Manager") in the subject line of the email.

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Saturday, January 12, 2019
Ընկերության մասին: 

Prime Commercial advertising agency was founded in 2007 and is the Armenian representative of WPP, the world-famous Communication Holding. It is a full-cycle advertising agency providing various types of advertising services.