Warning message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Technical Support Manager

Ոլորտ: 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիա/ Համակարգիչ / Ծրագրավորում
Կազմակերպության անվանում:
Iguan Systems LLC
Աշխատանքի վայրը: 
Երևան, Հայաստան
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Iguan Systems is looking for a Technical Support Manager for new projects. Projects are usually separate to usual day-to-day business activities and require a group of people to work together to achieve a set of specific objectives.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

• Managing planning and timeline coordination

• Coordinating web development projects

• Keeping the contact with the clients

• Making sure that all the aims of the project are met

• Making sure the quality standards are met

• Prioritizing the tasks

• Managing the design and development process from start to the end

Պահանջվող որակավորումները: 

• Excellent Written and Verbal Communication skills in English

• Excellent Written and Verbal Communication skills in Russian

• Knowledge of any other languages are encouraged

• Organizational skills

• Time Management

• Analytical skills

• Well developed interpersonal skills

• Numeracy skills

• Commercial awareness

• Communication skills

• Team working skills

• Ability to motivate people

• Management and leadership skills

Դիմելու ընթացակարգը: 

If you are interested in this position at Iguan Systems LLC, please send your CV, your salary expectations and your current employment status to hr@iguansystems.com or staff.iguan@gmail.com.

Please indicate the name of the position in the subject line of the e-mail: "Technical Support Manager".

Բացման օրը: 
30/11/2018
Դիմելու վերջնաժամկետ: 
30/12/2018
Ընկերության մասին:

Iguan Systems Company offers a big variety of programs to European and American companies to develop their electronic business. We owe our own programs which are exported to foreign developed countries all over the world. Although our main office is located in Amsterdam, our company has already found its own place in the market of Western Europe and the USA. As a result of the long time experience our company can help our customers succeed in the best use of informative technologies. Within the years Iguan System  has developed its programs and technological opportunities and as a fact  today we offer web programs in a high quality in a very short period of time which are easy to be used and which are a successful start of any business. 
Website
www.iguansystems.com
Find us in 
Facebook
http://www.facebook.com/iguansystems
Linkedin
http://www.linkedin.com/company/iguan-systems