Warning message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

English Language Specialist

Ոլորտ: 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիա/ Համակարգիչ / Ծրագրավորում
Կազմակերպության անվանում:
Iguan Systems LLC
Աշխատանքի վայրը: 
Երևան, Հայաստան
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Iguan Systems LLC is seeking an interactive English language specialist. We are looking for an organized, efficient, detail oriented, with a positive, “can-do” attitude and exploring and discovery drive team-player. This is a full-time, on-site position.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

- Have a general understanding of web development

- Excellent communication skills with our clients

- Excellent communication skills with our team

Պահանջվող որակավորումները: 

- Your positive attitude and communication skills are something you will bring to work with you daily.

- You must have outstanding written and verbal communication skills.

- You must have a superb command of the English language.

- You must understand and value the importance of operational efficiency.

- You must be highly organized.

- You must have the ability to communicate with teams.

- Experience working in the technology industry preferred.

Դիմելու ընթացակարգը: 

Interested candidates are encouraged to submit a Resume to hr@iguansystems.com e-mail address with a note of "English Language Specialist" in the subject line.

Բացման օրը: 
30/11/2018
Դիմելու վերջնաժամկետ: 
31/12/2018
Ընկերության մասին:

Iguan Systems Company offers a big variety of programs to European and American companies to develop their electronic business. We owe our own programs which are exported to foreign developed countries all over the world. Although our main office is located in Amsterdam, our company has already found its own place in the market of Western Europe and the USA. As a result of the long time experience our company can help our customers succeed in the best use of informative technologies. Within the years Iguan System  has developed its programs and technological opportunities and as a fact  today we offer web programs in a high quality in a very short period of time which are easy to be used and which are a successful start of any business. 
Website
www.iguansystems.com
Find us in 
Facebook
http://www.facebook.com/iguansystems
Linkedin
http://www.linkedin.com/company/iguan-systems