Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Laravel Developer

Ընկերության անվանումը: 
Iguan Systems LLC
Աշխատանքի վայրը: 
Երևան, Հայաստան
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Iguan Systems LLC is seeking an interactive Laravel developer with 2-5 years of experience. Candidate must have good understanding of backend development, and be experienced in custom coding as well as pertinent extensions. We are looking for an organized, efficient, detail oriented and team-player. With a positive, “can-do” attitude and exploring and discovery drive. This is a full-time, on-site position.

Աշխատանքային պարտականությունները: 
 • Work daily in PHP, MySQL, JavaScript, JQuery and with the Laravel Framework
 • Build Laravel websites
 • Resolve cross-browser compatibility issues
 • Write clean structured and well-documented code
 • Work with LAMP development environment and version control GIT / SVN
Պահանջվող որակավորումները: 
 • An expertise in PHP, MySQL, HTML5 and CSS3
 • A portfolio with live links to sites that you have developed previously (preferred)
 • More than 2 years of experience in Laravel technology.
 • The ability to convert PSD’s to Laravel and PHP sites
 • The ability to work on LAMP development environment
 • The ability to handle multiple projects and tasks at the same time
 • Great attention to detail and be highly organized
 • A positive and upbeat attitude
 • Passion to build a startup
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Relies on extensive experience and judgment to plan and accomplish goals.
Դիմելու ընթացակարգը: 

If you are interested in this position at Iguan Systems, please send your CV, your salary expectations, and your current employment status to: staff.iguan@gmail.com or hr@iguansystems.com.
Please indicate the name of the position in the subject line of the e-mail: "Laravel Developer".

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Thursday, December 20, 2018
Ընկերության մասին: 

Iguan Systems Company offers a big variety of programs to European and American companies to develop their electronic business. We owe our own programs which are exported to foreign developed countries all over the world. Although our main office is located in Amsterdam, our company has already found its own place in the market of Western Europe and the USA. As a result of the long time experience our company can help our customers succeed in the best use of informative technologies. Within the years Iguan System  has developed its programs and technological opportunities and as a fact  today we offer web programs in a high quality in a very short period of time which are easy to be used and which are a successful start of any business. 
Website
www.iguansystems.com
Find us in 
Facebook
http://www.facebook.com/iguansystems
Linkedin
http://www.linkedin.com/company/iguan-systems