Warning message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

PHP Developer

Ոլորտ: 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիա/ Համակարգիչ / Ծրագրավորում
Կազմակերպության անվանում:
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Աշխատանքի վայրը: 
Երևան, Հայաստան
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

ANAU is looking for a PHP Developer to join its team and to design, using the cutting-edge advancements of IT sphere.

 

Աշխատանքային պարտականությունները: 

- Design, estimate and code new features in PHP, HTML, JavaScript;
- Collaborate on enterprise architecture with other teams;
- Define, document and enforce engineering standards;
- Participate in software design discussions;
- Ensure that existing applications are scaled to meet expected demand;

- Actively participate in trainings.

 

Պահանջվող որակավորումները: 

- PHP, JavaScript, HTML and CSS skills;
- Knowledge of modern PHP frameworks, and MVC Apache;
- Knowledge of MySQL;
- Knowledge of web application development processes;

 

Դիմելու ընթացակարգը: 

All interested and qualified candidates are welcome to email their CV to  itcareer@anau.am. Please mention the position title in the subject line.

Company thanks all the interested applicants; however, only shortlisted candidates will be contacted for an interview.

Բացման օրը: 
20/11/2018
Դիմելու վերջնաժամկետ: 
20/12/2018
Ընկերության մասին:

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան