Warning message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

QA Specialist

Ոլորտ: 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիա/ Համակարգիչ / Ծրագրավորում
Կազմակերպության անվանում:
Margasoft Corp.
Աշխատանքի վայրը: 
Davtashen 2nd Block 43
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Full time
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Margasoft Corp. is looking for a smart, energetic and creative individual to join our technical team as QA Specialist. 
This is a great opportunity to join our team of fun professional people as we are on a rapid growth path. We see our progress only through the means of our employees and their own growth. If you have the drive to learn new things and to grow with us, then be sure we will help to succeed in this role.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

-Define products test processes in terms of functionality, performance, reliability, stability and compatibility with other systems 
-Set up, manage, maintain and continuously improve the QA programs and procedures 
-Provide timely updates on tasks and meet internal and client deadlines with high quality deliverable 
-Execute and evaluate manual or automated test cases and report test results 
-Report QA results, identify and analyze trends, make recommendations for changes to processes, procedures and training 
-Participate in the complete software development life-cycle using Agile methodologies such as SCRUM, TDD and XP 
-Create builds for software releases for quality assurance and client user acceptance testing 
-Work with IT support and other functions to resolve issues in releases

Պահանջվող որակավորումները: 

-2 years of relevant work experience 
-Knowledge of MS SQL 
-Ability to work on multiple tasks and projects simultaneously 
-Good communication skills 
-Good team player, ability to accept criticism 
-Experience of work in a Scrum team 
-Understanding of software testing methodologies and SDLC 
-Experience in writing clear, concise and comprehensive test cases 
-Knowledge of C# and Selenium Webdriver is desired 
-Good knowledge of English 
-Competence in statistics 
-Analytical thinking

Վարձատրություն/աշխատավարձ: 
N\A
Դիմելու ընթացակարգը: 

Please apply to this job by sending your  resume to the following email address: career@margasoft.com 

Բացման օրը: 
19/11/2018
Դիմելու վերջնաժամկետ: 
19/12/2018
Ընկերության մասին:

Margasoft is in business of developing, selling and supporting Margasoft software products and providing software services. 
We are engineers in heart and we bring automation and intelligent software usage everywhere it’s possible. We have big ambitions and a clear path to great future, but we need more fresh and talented individuals to join us and drive our engine faster. 
We offer very competitive salaries, fun working environment and clear path for professional growth.