Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Senior Wordpress Developer

Ընկերության անվանումը: 
Deout
Աշխատանքի վայրը: 
Երևան, Հայաստան
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

DeOut LLC is looking for a talented Senior Wordpess Developer who can work quickly and at a high level. Looking for a wordpress expert who can customize both the front end and build custom applications that integrate with it. We are working with our international clients, and also have our own products.

We are a team of innovation driven enthusiasts, who constantly work on improving our skills, while, at the same time, maintaining the joyful spirit in the work environment.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

- Improve the quality, performance, and stability of fully operational article websites

- Strong attention to detail, detail oriented

- Develop web applications and platforms

- Using version control, such as Git for your projects

Պահանջվող որակավորումները: 

- 3+ years of experience working as a web developer, priority is given to experience building WordPress Themes and/or Plugins. 

- Strong knowledge of PHP, semantic HTML, CSS, and JavaScript 

- Ability to build a WordPress Theme or Plugin from scratch

- Knowledge of the WordPress Template hierarchy

- Knowledge of MySQL database structures

- Possess good oral and written skills of the English language

- Big plus experience with Laravel, Angular or React

Դիմելու ընթացակարգը: 

Apply today by sending your resume and cover letter to hr@deout.tech. Please indicate the name of the position in the subject: "Senior Wordpress Developer ".

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Thursday, December 13, 2018
Ընկերության մասին: 

DEOUT Tech is a dynamic, fast-paced technology company, that offers a big variety of software and web development services to organizations from all over the world. We provide end to end solutions from product design and software architecture to final release and maintenance. We are a team of technology driven enthusiasts in an incessant pursue for innovation and discovery. We constantly work on improvement of our skills, while, at the same time, maintaining the joyful spirit in the work environment.