Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Senior full stack Node/React/Redux Engineer

Ընկերության անվանումը: 
Deout
Աշխատանքի վայրը: 
Երևան, Հայաստան
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

DeOut LLC is a software development company, seeking a Senior full stack Node/React/Redux Engineer for existing and upcoming projects in JavaScript technologies, who will take a key role on our team. You’ll be working alongside other engineers and developers collaborating on the various layers of the infrastructure for our projects.

We are working with our international clients, and also have our own products. We are a team of innovation driven enthusiasts, who constantly work on improving our skills, while, at the same time, maintaining the joyful spirit in the work environment.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

- Work with Team Leader and Designers to design and implement company’s projects and products

- Participate in all cycles of software design and development

- Ensure the technical feasibility of UI/UX designs and build reusable code and libraries for frontend

- Build efficient and reusable frontend and backend components

- Able to design and conduct code reviews, unit tests and test automation

Պահանջվող որակավորումները: 

- Highly experienced in software development with emphasis on front-end and backend development

- 3+ years JavaScript development experience

- 3+ years recent React, Redux Node.js production experience

- Familiar with MySQL and node is required, knowledge of firebase is a plus

- Knowledge of React Native is welcomed but not required

- Leadership and architecture experience

- Passion for performance debugging

- Full stack experience is required

- Positive attitude and excitement to learn in a start-up environment

- Possess good oral and written skills of the English language

Դիմելու ընթացակարգը: 

Apply today by sending your resume and cover letter to hr@deout.tech. Please indicate the name of the position in the subject: "Senior full stack Node/React/Redux Engineer".

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Thursday, December 13, 2018
Ընկերության մասին: 

DEOUT Tech is a dynamic, fast-paced technology company, that offers a big variety of software and web development services to organizations from all over the world. We provide end to end solutions from product design and software architecture to final release and maintenance. We are a team of technology driven enthusiasts in an incessant pursue for innovation and discovery. We constantly work on improvement of our skills, while, at the same time, maintaining the joyful spirit in the work environment.