Warning message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Full Stack Developer

Ոլորտ: 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիա/ Համակարգիչ / Ծրագրավորում
Կազմակերպության անվանում:
Iguan Systems LLC
Աշխատանքի վայրը: 
Երևան, Հայաստան
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

We are looking for a Full Stack Developer for a long term project. This full stack development role will be responsible for designing, developing, testing, deployment and maintain various backend APIs and web applications with a variety of languages including but not limited to PHP, JavaScript, and HTML. The preferred technologies are Laravel, Yii, Symfony...Troubleshoots, identifies and resolves performance problems. Collaborate with peers on best practices and promote knowledge sharing.

Աշխատանքային պարտականությունները: 
  • Develop web applications and platforms
  • Participate in all cycles of software design and development
  • Assure full conformance of source codes to the provided coding standards
  • Responsible for writing APIs, sociability and maintainability improvements
  • Apply design specifications to the functional code
Պահանջվող որակավորումները: 

• Minimum 3 years of PHP development experience.
• Experience with Object Oriented Programming, and MVC frameworks.
• Minimum 3 years of experience with SQL and database modeling. (Preferably MySQL)
• Experience building and consuming REST and SOAP API services.
• Minimum 3 years of experience with HTML, CSS, and familiarity with frameworks such as Bootstrap and Foundation.
• Minimum 3 years of experience with Javascript and familiarity with frameworks such as AngularJS.
• Linux systems administration experience especially for web and database. (Preferably CentOS or RHEL)
• Experience with version control systems such as Git.
• Willing and capable of picking up a new language or framework.
• Ability to effectively communicate both written and verbally.

Դիմելու ընթացակարգը: 

If you are interested in this position at Iguan Systems, please send your CV to hr@iguansystems.com.
Please indicate the name of the position in the subject line of the e-mail: "Full Stack Developer".

Բացման օրը: 
05/11/2018
Դիմելու վերջնաժամկետ: 
01/12/2018
Ընկերության մասին:

Iguan Systems Company offers a big variety of programs to European and American companies to develop their electronic business. We owe our own programs which are exported to foreign developed countries all over the world. Although our main office is located in Amsterdam, our company has already found its own place in the market of Western Europe and the USA. As a result of the long time experience our company can help our customers succeed in the best use of informative technologies. Within the years Iguan System  has developed its programs and technological opportunities and as a fact  today we offer web programs in a high quality in a very short period of time which are easy to be used and which are a successful start of any business. 
Website
www.iguansystems.com
Find us in 
Facebook
http://www.facebook.com/iguansystems
Linkedin
http://www.linkedin.com/company/iguan-systems