Warning message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Senior/Middle Software Engineer

Ոլորտ: 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիա/ Համակարգիչ / Ծրագրավորում
Կազմակերպության անվանում:
Deout
Աշխատանքի վայրը: 
Երևան, Հայաստան
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

We’re looking for a Senior/Middle Software Engineer who will take a key role on our team. Our Senior/Middle Software Engineer must have knowledge in all stages of software development.
You’ll be working alongside other engineers and developers collaborating on the various layers of the infrastructure for our projects.

 

Աշխատանքային պարտականությունները: 
  • Develop web applications and platforms
  • Participate in all cycles of software design and development
  • Assure full conformance of source codes to the provided coding standards
  • Responsible for writing APIs, sociability and maintainability improvements
  • Apply design specifications to the functional code
Պահանջվող որակավորումները: 

• Experience with Object Oriented Programming, and MVC frameworks.
• Highly experienced with back-end programming languages: PHP, JavaScript etc 
• Develop and structure databases
• Experience with PHP frameworks 
• Proficient experience using advanced JavaScript libraries and frameworks such as Angular JS, React JS, Node JS etc
• Experience with cloud message APIs and usage of push notifications.
• Follow best coding practices
• Knowledge of code versioning tools, such as Git, Mercurial or SVN.

 

Դիմելու ընթացակարգը: 

All interested candidates are invited to send their CVs to: hr@deout.tech. Only short-listed candidates will be invited to the interview. 

Բացման օրը: 
05/11/2018
Դիմելու վերջնաժամկետ: 
01/12/2018
Ընկերության մասին:

DEOUT Tech is a dynamic, fast-paced technology company, that offers a big variety of software and web development services to organizations from all over the world. We provide end to end solutions from product design and software architecture to final release and maintenance. We are a team of technology driven enthusiasts in an incessant pursue for innovation and discovery. We constantly work on improvement of our skills, while, at the same time, maintaining the joyful spirit in the work environment.