Warning message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

ACCOUNT MANAGER

Ոլորտ: 
Բանկային/ Ֆինանսներ/ Հաշվապահություն/ աուդիտ
Կազմակերպության անվանում:
Future Financial Technologies
Աշխատանքի վայրը: 
Երևան, Հայաստան
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Description:

Future Financial Technologies is looking for a qualified candidate to occupy the position of the Account Manager.

 

Աշխատանքային պարտականությունները: 

Responsibilities
We are looking for an Account Manager that will be responsible for overseeing day to day operations of financial activities (e.g., daily financial reports, accounting, etc.) and ensuring that all financial matters are in line with corporate procedures and policies.

Պահանջվող որակավորումները: 

Qualifications
The successful candidate will have the basic knowledge of Accounting (obligatory),Mathematics, advanced knowledge of Russian and English languages.Excellent knowledge of Excel is mandatory. The qualification of ACCA is desirable .
This person must have strong team-oriented approach and be able to work with all department members.

Դիմելու ընթացակարգը: 

Application Procedures: All interested candidates can send their CVs to: info@fft-consulting.com mentioning the title of the position in the subject line of the email.

Բացման օրը: 
02/11/2018
Դիմելու վերջնաժամկետ: 
18/11/2018
Ընկերության մասին:

FFT is a Fintech (financial technology) company combining financial services with modern, innovative technologies providing products and services that are more user-friendly, efficient, transparent, and automated than those currently available.