Warning message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Technical Content Writer (with proficient English knowledge)

Ոլորտ: 
Գովազդ / Մարկետինգ / PR
Կազմակերպության անվանում:
Iguan Systems LLC
Աշխատանքի վայրը: 
Երևան, Հայաստան
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Iguan Systems is a Web development Company in Armenia working with international clients.

We are looking for a talented technical content writer who can create compelling blog posts for the company’s official blog and third party blogging platforms.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

• Create unique , creative and data – driven content

• Manage and promote the blog and share articles on relevant platforms

• Research markets and industries to compare and create content that is innovative and original

• Standardize content across all platforms and media

Պահանջվող որակավորումները: 

• Bachelor’s degree in marketing, communications, journalism or a related field

• At least 2 years of work experience

• Excellent writing skills of English with an analytical mindset

• Ability to communicate and collaborate effectively

• An experience in writing technical materials

• The ability to consistently meet tight deadlines

• Experience using WordPress, preferred

• Knowledge of digital marketing and SEO, preferred

Դիմելու ընթացակարգը: 

If you are interested in this position at Iguan Systems please send your CV, your salary expectations and your current employment status to staff.iguan@gmail.com.

Please indicate the name of the position in the subject line of the e-mail: "Technical Content Writer (with proficient English knowledge)".

Բացման օրը: 
26/10/2018
Դիմելու վերջնաժամկետ: 
23/11/2018
Ընկերության մասին:

Iguan Systems Company offers a big variety of programs to European and American companies to develop their electronic business. We owe our own programs which are exported to foreign developed countries all over the world. Although our main office is located in Amsterdam, our company has already found its own place in the market of Western Europe and the USA. As a result of the long time experience our company can help our customers succeed in the best use of informative technologies. Within the years Iguan System  has developed its programs and technological opportunities and as a fact  today we offer web programs in a high quality in a very short period of time which are easy to be used and which are a successful start of any business. 
Website
www.iguansystems.com
Find us in 
Facebook
http://www.facebook.com/iguansystems
Linkedin
http://www.linkedin.com/company/iguan-systems