Warning message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Project Manager (Specialized in French)

Ոլորտ: 
Մենեջմենթ
Կազմակերպության անվանում:
Haytech Solutions
Աշխատանքի վայրը: 
Yerevan, Armenia
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Full-time
Աշխատանքի նկարագիրը: 

TITLE: Project Manager

START DATE/TIME:  ASAP

LOCATION: Yerevan, Armenia 

JOB DESCRIPTION: HayTech Solutions is currently seeking an experienced IT Project Manager and Document Writer. In this role, the incumbent will manage our team of IT professionals and oversee all aspects of projects. The successful applicant will be responsible of setting deadlines, assigning responsibilities and monitoring and summarizing progress of project. He/she needs to be able to write and maintain complete specifications on company products.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

JOB RESPONSIBILITIES:

- Coordinate internal resources for the flawless execution of projects
- Ensure that all projects are delivered on-time, within scope
- Assist in the definition of project scope and objectives
- Develop a detailed project plan to monitor and track progress
- Manage changes to the project scope, project schedule
- Report and escalate to management as needed
- Plan, develop, organize, write and edit operational procedures and manuals
- Create and maintain comprehensive project documentation
- Maintain a comprehensive library of technical terminology and documentation
- Analyze documents to maintain continuity of style of content
- Manage updates and revisions
- Perform other related duties as assigned
- Supervise and direct IT personnel

Պահանջվող որակավորումները: 

REQUIRED QUALIFICATIONS:

- Proven experience as an IT professional
- Excellent written and oral communication skills in French language is mandatory
- Good knowledge of English language is mandatory
- Excellent written and verbal communication skills
- Able to clearly communicate technical concepts to both technical and non-technical audiences
- Experience working in a writing position
- Able to write in explanatory and procedural styles for multiple audiences
- Skilled at prioritization and multi-tasking
- Solid organizational skills including strong attention to detail and multi-tasking skills
- Working knowledge of JIRA and Confluence

Վարձատրություն/աշխատավարձ: 
REMUNERATION/SALARY: Depending on the skills and experience.
Դիմելու ընթացակարգը: 

APPLICATION PROCEDURES: Interested candidates are welcomed to apply by sending their CVs to: recruitment@haytech-solutions.com . In the subject line please indicate the title of the position you are applying for.

OPENING DATE: 15/10/18 (15 October 2018)

APPLICATION DEADLINE: 15/11/18 (15 November 2018)

ABOUT COMPANY: HayTech Solutions specializes in delivering IT solutions to businesses throughout the international territory.

Բացման օրը: 
15/10/2018
Դիմելու վերջնաժամկետ: 
15/11/2018
Ընկերության մասին:

HayTech Solutions specializes in delivering IT solutions to businesses throughout the international territory.