Warning message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Executive Assistant (Specialized in French)

Ոլորտ: 
Վարչական/ Գրասենյակային
Կազմակերպության անվանում:
Haytech Solutions
Աշխատանքի վայրը: 
Yerevan, Armenia
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Full-time
Աշխատանքի նկարագիրը: 

TITLE: Executive Assistant (Specialized in French)

START DATE/TIME:  ASAP

LOCATION: Yerevan, Armenia

JOB DESCRIPTION: We are looking for an experienced, reliable and task-oriented Executive Assistant. The Executive Assistant will work directly with Direction and will be responsible for performing a number of administrative duties. The ideal candidate is highly self-motivated, professional, and capable of managing the work load and prioritizing tasks in a fast-paced corporate environment. This is an excellent opportunity to join a growing company.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

JOB RESPONSIBILITIES:

- Work closely with Direction, manage requests and tasks,
- Prepare internal and external corporate documents for team members and customers,
- Coordinate executive communications, including taking calls, responding to emails,
- Maintain an organized filing system of documents,
- Uphold a strict level of confidentiality,
- Develop and sustain a level of professionalism among staff,
- Successfully implementing company policy,
- Working with multiple employees and overseeing multiple projects

Պահանջվող որակավորումները: 

REQUIRED QUALIFICATIONS:

- Proven experience as an Executive Assistant reporting directly to senior management or similar role
- Excellent written and oral communication skills in French language is mandatory
- Good knowledge of English language is mandatory
- Proficiency in collaboration and delegation of duties
- Strong organizational, management and problem-solving skills with impeccable multi-tasking abilities
- Exceptional interpersonal skills
- Excellent communication, interpersonal and presentation skills

Վարձատրություն/աշխատավարձ: 
REMUNERATION/SALARY: Depending on the skills and experience.
Դիմելու ընթացակարգը: 

APPLICATION PROCEDURES: Interested candidates are welcomed to apply by sending their CVs to: recruitment@haytech-solutions.com . In the subject line please indicate the title of the position you are applying for.

OPENING DATE: 15/10/18 (15 October 2018)

APPLICATION DEADLINE: 15/11/18 (15 November 2018)

ABOUT COMPANY: HayTech Solutions specializes in delivering IT solutions to businesses throughout the international territory.

Բացման օրը: 
15/10/2018
Դիմելու վերջնաժամկետ: 
15/11/2018
Ընկերության մասին:

HayTech Solutions specializes in delivering IT solutions to businesses throughout the international territory.