Warning message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Administrative Assistant (Specialized in French)

Ոլորտ: 
Վարչական/ Գրասենյակային
Կազմակերպության անվանում:
Haytech Solutions
Աշխատանքի վայրը: 
Yerevan, Armenia
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Full-time
Աշխատանքի նկարագիրը: 

TITLE: Administrative Assistant (Specialized in French)

START DATE/TIME:  ASAP

LOCATION: Yerevan, Armenia

JOB DESCRIPTION: HayTech Solutions is looking for an Administrative Assistant capable to contribute vigorously to the development of the company's range of services throughout the international territory. We are looking for an individual who is efficient and comfortable being a member of a team. The ability to multi-task, while maintaining complex schedules and performing administrative duties, is essential in this position. Assuring the completion of work on time is key to success in this position.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

JOB RESPONSIBILITIES:

- Respond to questions and requests for information
- Answer incoming calls and assume other receptionist duties when needed
- Seizure, editing and writing of notes and documents
- Updating and classification of documents
- Implement programs through to completion as directed by management
- Generate memos, emails and reports when appropriate
- Perform various quality assurance and quality control activities to ensure quality of our IT solutions
- Document detailed steps involved in reproducing a problem
- Support other administrative tasks, as needed.

Պահանջվող որակավորումները: 

REQUIRED QUALIFICATIONS:

- Bachelor’s or master’s degree in Linguistics, Philology or in other related field
- Excellent written and oral communication skills in French language is mandatory
- Good knowledge of English language is mandatory
- Exceptional communication and writing skills 
- Detail oriented and comfortable working in a fast-paced office environment
- Superior organization skills and dedication to completing projects in a timely manner
- Ability to multi-task in a fast-paced environment
- Ability to adapt to changing priorities

Վարձատրություն/աշխատավարձ: 
REMUNERATION/SALARY: Depending on the skills and experience.
Դիմելու ընթացակարգը: 

APPLICATION PROCEDURES:   Interested candidates are welcomed to apply by sending their CVs to: recruitment@haytech-solutions.com. In the subject line please indicate the title of the position you are applying for.

OPENING DATE: 15/10/18 (15 October 2018)

APPLICATION DEADLINE: 15/11/18 (15 November 2018)

ABOUT COMPANY:  HayTech Solutions specializes in delivering IT solutions to businesses throughout the international territory.

Բացման օրը: 
15/10/2018
Դիմելու վերջնաժամկետ: 
15/11/2018
Ընկերության մասին:

HayTech Solutions specializes in delivering IT solutions to businesses throughout the international territory.