Warning message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Business Analyst & Document Writer

Ոլորտ: 
Վարչական/ Գրասենյակային
Կազմակերպության անվանում:
Haytech Solutions
Աշխատանքի վայրը: 
Yerevan, Armenia
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Full-time
Աշխատանքի նկարագիրը: 

TITLE: Business Analyst & Document Writer

START DATE/TIME:  ASAP

LOCATION: Yerevan, Armenia

JOB DESCRIPTION: HayTech Solutions is looking for a Business Analyst capable to contribute vigorously to the development of the Company's range of IT services throughout the international territory. The incumbent will take charge of a project and deliver results that will make the organization more profitable and will work on multiple projects and translate business data into digestible information that improves corporate processes

Աշխատանքային պարտականությունները: 

JOB RESPONSIBILITIES:

- Implement a comprehensive management plan for each project and hold regular meetings to keep all interested parties updated in project progress
- Identify business trends utilizing real data, compile analysis reports that are delivered to developers and then follow-up on all results
- Develop comprehensive E2E test cases
- Determine and document user requirements for business processes
- Analyze documents to maintain continuity of style of content
- Manage updates and revisions
- Performing quality assurance
- Report on common sources of technical issues or questions and make recommendations to product team
- Communicate key insights and findings to product team
- Constantly improve monitoring, discover issues and deliver better value to the customer
- Perform other related duties as assigned

Պահանջվող որակավորումները: 

REQUIRED QUALIFICATIONS:

- Bachelor’s or master’s degree in related field
- Good knowledge of French language is mandatory
- Good knowledge of English language is mandatory
- Advanced management and maintenance skills
- Detailed analytical abilities
- Previous experience in a related field
- Basic knowledge in generating documentation
- Strong written and verbal communication skills including technical writing skills

Վարձատրություն/աշխատավարձ: 
REMUNERATION/SALARY: Depending on the skills and experience.
Դիմելու ընթացակարգը: 

APPLICATION PROCEDURES: Interested candidates are welcomed to apply by sending their CVs to: recruitment@haytech-solutions.com . In the subject line please indicate the title of the position you are applying for.

OPENING DATE: 15/10/18 (15 October 2018)

APPLICATION DEADLINE: 15/11/18 (15 November 2018)

ABOUT COMPANY: HayTech Solutions specializes in delivering IT solutions to businesses throughout the international territory.

Բացման օրը: 
15/10/2018
Դիմելու վերջնաժամկետ: 
15/11/2018
Ընկերության մասին:

HayTech Solutions specializes in delivering IT solutions to businesses throughout the international territory.