Warning message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Procedure Writer (Specialized in French)

Ոլորտ: 
Վարչական/ Գրասենյակային
Կազմակերպության անվանում:
Haytech Solutions
Աշխատանքի վայրը: 
Yerevan, Armenia
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Full-time
Աշխատանքի նկարագիրը: 

TITLE: Procedure Writer (Specialized in French)

START DATE/TIME:  ASAP

LOCATION: Yerevan, Armenia

JOB DESCRIPTION: HayTech Solutions is looking for a Procedure Writer responsible for creating, revising and reviewing procedures. We are looking for an individual who is efficient and comfortable being a member of a team. He/she should be able to write a manual describing the steps and requirements of each procedure, the manual may include improvements of changes to the current procedures.The ability to multi-task is essential in this position. Assuring the completion of work on time is key to success in this position.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

JOB RESPONSIBILITIES:

- Create, develop, organize, write and edit operational procedures and manuals
- Adapt and perform consistently under changing requirements and dynamic work situations
- Analyze documents to maintain continuity of style of content
- Explain complex information in a clear and concise manner
- Ensure accuracy of product descriptions, document detailed steps
- Update and classify documents

Պահանջվող որակավորումները: 

REQUIRED QUALIFICATIONS:

- Bachelor’s or master’s degree in Linguistics, Philology or in other related field
- Excellent written and oral communication skills in French language is mandatory ( fluent in orthography and grammar)
- Good knowledge of English language is mandatory ( fluent in orthography and grammar)
- Proven experience working in a writing position
- Exceptional communication and writing skills 
- Detail oriented and comfortable working in a fast-paced office environment
- Superior organization skills and dedication to completing projects in a timely manner
- Ability to multi-task in a fast-paced environment
- Ability to adapt to changing priorities

Վարձատրություն/աշխատավարձ: 
REMUNERATION/SALARY: Depending on the skills and experience.
Դիմելու ընթացակարգը: 

APPLICATION PROCEDURES:   Interested candidates are welcomed to apply by sending their CVs to: recruitment@haytech-solutions.com . In the subject line please indicate the title of the position you are applying for.

OPENING DATE: 15/10/18 (15 October 2018)

APPLICATION DEADLINE: 15/11/18 (15 November 2018)

ABOUT COMPANY:  HayTech Solutions specializes in delivering IT solutions to businesses throughout the international territory

Բացման օրը: 
15/10/2018
Դիմելու վերջնաժամկետ: 
15/11/2018
Ընկերության մասին:

HayTech Solutions specializes in delivering IT solutions to businesses throughout the international territory.