Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Կրտսեր իրավախորհրդատու

Ընկերության անվանումը: 
«Կնյազյան ընդ Փարթնրս» ՓԲԸ
Աշխատանքի վայրը: 
Երևան, Հայաստան
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք, 9:00-18:00, շաբաթ և կիրակի՝ ազատ
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Փաստաբանական գրասենյակը աշխատանքի է հրավիրում մտավոր սեփականության իրավունքի
ոլորտում մասնագիտացած կամ մասնագիտանալ ցանկացող իրավաբանի: Աշխատանքային փորձը
ցանկալի է, բայց՝ ոչ պարտադիր: Աշխատանքը կառաջարկվի հարցազրույցը և պարտադիր եռամսյա
փորձաշրջանը հաջողությամբ ավարտած թեկնածուին:

Աշխատանքային պարտականությունները: 
 • հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների, ապրանքային նշանների և անբարեխիղճ մրցակցության ոլորտում ավագ իրավախորհրդատուների հանձնարարությունների կատարում,
 • ապրանքային նշանների հայտերի պատրաստում,
 • իրավաբանական հետազոտությունների իրականացում,
 • իրավաբանական կարծիքների, հայցադիմումների, բողոքների և այլ փաստաթղթերի կազմում,
 • տվյալ պաշտոնի հետ կապված այլ պարտականություններ:
Պահանջվող որակավորումները: 
 • բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 • մտավոր սեփականության իրավունքի ոլորտի օրենսդրության իմացությունը (ՀՀ, ԵՏՄ և միջազգային օրենսդրություն), ինչպես նաև ՄՍ իրավունքի ոլորտի դատախաղի մասնակցությունը ցանկալի է,
 • հայերենի գերազանց (գրավոր և բանավոր) իմացություն,
 • անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացությունն առավելություն է,
 • համակարգչային հմտություններ (word, excel), այլ ծրագրերի իմացությունը (power point, outlook և այլն) ցանկալի է,
 • հաճախորդների սպասարկման հմտությունը ցանկալի է,
 • թիմային աշխատանքի և շփման հմտությունը առավելություն է,
 • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն, հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
 • լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,
 • ուշադրություն մանրուքների նկատմամաբ,
 • կատարած աշխատանքի հանդեպ բարձր պատասխանատվություն,
 • քաղաքավարություն,
 • գործընկերներից և առհասարակ սովորելու կարողություն և հմտությունների շարունակական զարգացման պատրաստակամություն:
Դիմելու ընթացակարգը: 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց
ինքնակենսագրությունները (CV կամ Resume) էլ-նամակով hripsime@knyazyanlaw.com հասցեին։

ԿԱՐԵՎՈՐ Է։ Էլ-նամակում հարկավոր է պարտադիր նշել, թե ինչու է դիմումատուն ցանկանում
մասնագիտանալ ՄՍ իրավունքի ոլորտում և ինչու է ցանկանում աշխատել Knyazyan & Partners
փաստաբանական գրասենյակում։

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Saturday, November 10, 2018
Ընկերության մասին: 

«Կնյազյան ընդ Փարթնրս»-ը մտավոր սեփականության իրավունքի բնագավառում մասնագիտացված իրավաբանական գրասենյակ է: