Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

CUSTOMER SUPPORT SPECIALIST

Ընկերության անվանումը: 
Future Financial Technologies
Աշխատանքի վայրը: 
Երևան, Հայաստան
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

We’re looking to hire a Customer Support Specialist. You'll be working on our growing Customer Support team to ensure that our clients are taken care of and proactively problem solving when any issues arise.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

Responsibilities
Customer support through online chat and e-mail; customer inquiries include information on services, stock exchange, other services provided by the company
 

Պահանջվող որակավորումները: 

Qualifications
We need a candidate that is:
A natural communicator
Confident and can-do, with a natural ability to deliver an excellent customer service
Proficient in Russian and English languages
Responsible

There are 3 shifts in a day:
Day shift- 10:00-18:00
Evening shift- 18:00-02:00
Night shift- 02:00-10:00

Դիմելու ընթացակարգը: 

This is also a very good chance for students to work in evening & night shifts. Please clearly mention in your application for what shift are you applying for. All interested candidates can send their CVs to: info@fft-consulting.com mentioning the title of the position in the subject line of the email.

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Sunday, October 21, 2018
Ընկերության մասին: 

FFT is a Fintech (financial technology) company combining financial services with modern, innovative technologies providing products and services that are more user-friendly, efficient, transparent, and automated than those currently available.