Warning message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

CRYPTOCURRENCY BROKER

Ոլորտ: 
Բանկային/ Ֆինանսներ/ Հաշվապահություն/ աուդիտ
Կազմակերպության անվանում:
Future Financial Technologies
Աշխատանքի վայրը: 
Երևան, Հայաստան
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Future Financial Technologies is seeking a forward-thinking cryptocurrency broker to join their team. This is an exciting opportunity to be a part of a dynamic, collaborative team where your expertise matters.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

Requirements
- Coordinate exchange launch
- Establish strategic partnerships and bring on clients
-Passion for Bitcoin, the cryptocurrency space, and open-source projects
- Experience with global operations
- Solid knowledge of cryptocurrency market
- Great communication skills and fluency in Rusian & English languages

Պահանջվող որակավորումները: 

Qualifications:
- Advanced mathematical and analytical skills
-Basic knowledge of Meta Trader, Forex, Futures and Options
-Good understanding of blockchain technology and cryptocurrency protocols like Bitcoin
- Problem solver with high level of creativity
- Passionate about finance, trading and blockchain technology

Դիմելու ընթացակարգը: 

APPLICATION PROCEDURES: All interested candidates can send their CVs to: info@fft-consulting.com mentioning the title of the position in the subject line of the email.

Բացման օրը: 
05/10/2018
Դիմելու վերջնաժամկետ: 
21/10/2018
Ընկերության մասին:

FFT is a Fintech (financial technology) company combining financial services with modern, innovative technologies providing products and services that are more user-friendly, efficient, transparent, and automated than those currently available.