Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Երևան Պլազա Բիզնես Կենտրոնին հարկավոր է իրավաբան

Ընկերության անվանումը: 
Հիմնարար Հետազոտությունների Կենտրոն ՓԲԸ
Աշխատանքի վայրը: 
Երևան Գր. Լուսավորիչ 9
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Իրականացնել պայմանագրերի կազմում, խմբագրում հայերեն, ռուսերեն լեզուներով: Պատրաստել իրավական փաստաթղթեր:

 

Աշխատանքային պարտականությունները: 

- Իրականացնել պայմանագրերի կազմում, խմբագրում 
- Մշակել և պատրաստել իրավական փաստաթղթեր՝ պայմանագրեր, համաձայնագրեր, ակտեր և լիազորագրեր, որոնք անհրաժեշտ են կազմակերպության գործառությունների պատշաճ կատարման համար,
- Ուսումնասիրել նոր օրինագծերը, օրենքի փոփոխությունները և դրանցից բխող իրավական հետևանքները,
- Ուսումնասիրել և վերլուծել իրավական խնդիրները և հարցերը, դրանց հիման վրա ներկայացնել բարելավման առաջարկներ,
- Ընկերության անունից հանդես գալ պետական կառույցներում,
- Իրականացնել իրավաբանական բաժնին առնչվող նամակագրության գործընթացը,
- Պատրաստել անհրաժեշտ գրություններ և ուղարկել այն համապատասխան հասցեատիրոջը,
- Կազմակերպության հաշվապահական բաժնին  մատուցել ընթացիկ իրավաբանական խորհրդատվություն:

Должностные обязанности

 • Составление и редактирование договоров.
 • Обработка и подготовка юридической документации – договоров, соглашений, актов и доверенностей, необходимых для должной функциональной деятельности организации.
 • Изучение новых законопроектов, изменений в законах, и исходящих из них юридических последствий.
 • Изучение и анализ юридических задач и вопросов, на основе которых представлять предложения по улучшению.
 • Представление организации в государственных структурах.
 • Осуществление переписки, документооборота,  имеющего отношение к юридическому отделу.
 • Подготовка необходимых документов  и отправка соответствующему адресату.
 • Оказание текущей юридические консультации отделу бухгалтерии организации.
Պահանջվող որակավորումները: 

- Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
- Օրենսդրության իմացություն,
- հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
- համակարգչային ծրագրերի իմացություն,
- թիմում աշխատելու հմտություն,
- ժամանակի կառավարման հմտություն,
- սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու հմտություն,
- կոնֆլիկտային իրավիճակների կառավարման հմտություն:

Требуемые определения

 • Высшее юридическое образование.
 • Знание законодательства
 • Владение армянским, английским, русским языками в совершенстве.
 • Знание компьютерных программ.
 • Навыки работы в команде.
 • Навыки  управления времени.
 • Навыки работе в стрессовых ситуациях.
 • Навыки  управления конфликтных ситуаций.
Դիմելու ընթացակարգը: 

Ուղարկել ռեզումեն ռուսերեն լեզվով  qochinyana@yerevanplaza.am էլ. հասեցեին 

Отправляйте резюме на русском языке на эл. адрес qochinyana@yerevanplaza.am 

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Wednesday, October 31, 2018
Ընկերության մասին: 

 

«Երևան Պլազա» բիզնես կենտրոնը առաջին «Ա » դասի բիզնես կենտրոնն է Հայաստանում, որը հագեցած է առաջավոր ինժեներական համակարգով և «ինտելեկտուալ շենք» տեխնոլոգիայով և ապահովում է մաքսիմալ հարմարավետություն և անվտանգություն: