Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Javascript developer

Ընկերության անվանումը: 
Future Financial Technologies
Աշխատանքի վայրը: 
Երևան, Հայաստան
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Future Financial Technologies is seeking a Javascript developer to join their team. This is an exciting opportunity to be a part of a dynamic, collaborative team where your expertise matters. 

Աշխատանքային պարտականությունները: 

Responsibilities
Create applications based on business requirements
Write secure code
Be knowledgeable of front & back-end development best practices
Troubleshoot and fix bugs
Perform other activities related to the position

Պահանջվող որակավորումները: 

Required Qualifications
At least 1 year of practical experience
Knowledge of MySQL databases
Good knowledge of OOP principles
Good knowledge of PHP, JS, CSS3 and HTML5
Knowledge of Angular JS or React JS is preferred
Experience with Git
Good analytical skills
Ability to work in a team
Application Procedures

Դիմելու ընթացակարգը: 

All interested candidates can send their CVs to: info@fft-consulting.com mentioning the title of the position in the subject line of the email.

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Sunday, August 26, 2018
Ընկերության մասին: 

FFT is a Fintech (financial technology) company combining financial services with modern, innovative technologies providing products and services that are more user-friendly, efficient, transparent, and automated than those currently available.