Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

ԽԱՂԱՎԱՐ

Ընկերության անվանումը: 
Tavern Yerevan
Աշխատանքի վայրը: 
Երևան, Հայաստան
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Աշխատանքի ենք հրավիրում խաղավարների ՊԱՆԴՈԿ ԵՐԵՎԱՆԻ Բացօթյա ռեստորանում աշխատելու համար. 

Աշխատանքային պարտականությունները: 

Պահանջներ 
- Կազմակերպել խաղահրապարակի գործունեությունը; 
- Մանկական խաղահրապարակում անցկացնել ստեղծագործական վարպետության դասեր՝ կազմակերպելով խաղային ծրագրեր; 
- Կազմակերպել թեմատիկ եւ զարգացող խաղեր, անիմացիոն ծրագրեր. 
- Ապահովել Մանկական խաղահրապարակում ներկա երեխաների անվտանգ և հետաքրքիր ժամանցը. 
 

Պահանջվող որակավորումները: 

Հմտություններ 
- Սեր երեխաների հանդեպ 
- Երեխաների հետ աշխատելու ունակություն և փորձ, 
- Համբերատարությւոն 
- Բարեհամբույր և կիթ խոսք 
- Ազնվություն և պատասխանատվություն 
- Լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն 
 

Դիմելու ընթացակարգը: 

Դիմել կարող եք ինքնակենսագրականները ուղարկելով՝ hr.tavernyerevan@gmail.com էլ. փոստին` նշելով պաշտոնը, որի համար դիմում եք կամ զանգահարել  091-099-818, 096-077-818, 011-508-800 հեռախոսահամարներին:

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Sunday, March 31, 2019
Ընկերության մասին: 

The cuisine of a region is part of its larger culture and an evidence of the preferences that evolve with time due to contacts and historical developments. Being a unique part of the national identity the cuisine also experiences different influences and cannot be restricted by the traditions of one culture or one nation. Probably this is why since Tavern Yerevan’s foundation we tried to combine the best traditions of Armenian and Caucasian cuisines in our restaurant. Many of the Caucasian dishes have been accepted by Armenians with time and have become an integral part of the Armenian menu. Since, the very beginning our mission was to offer our customers dishes that are palatable for our customer from both culinary and cultural perspective, but are also slightly different. This is, though, only part of our comprehensive approach. At Tavern Yerevan we use the highest quality fresh products supplied by our partner farmers and producers. We are extremely consistent in ensuring highest professionalism and service quality of our serving staff.