Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

LabView Programmer

Ընկերության անվանումը: 
Նաիրի-Թեք
Աշխատանքի վայրը: 
Yerevan, Armenia
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Full time
Աշխատանքի նկարագիրը: 
 • Develop final or part of the projects in LabView graphical programming environment;
 • Work with other specialist of the group.
Աշխատանքային պարտականությունները: 
 • Analyze understand and develop programs based on scope of works;
 • Communicate and understand project requirements with the customers;
 • Create user friendly graphical user interfaces in LabView graphical programming Environment;
 • Ability to travel
 • Ability to work in a team
Պահանջվող որակավորումները: 
 • University degree in Communications, Engineering, Computer Science or equivalent;
 • Proven work experience in software development field is plus;
 • Knowledge of other programming languages is preferred;
 • Sense of responsibility; ability to meet deadlines;
 • Excellent knowledge of English and Russian languages.
Վարձատրություն/աշխատավարձ: 
Competitive, based on the experience and qualifications.
Դիմելու ընթացակարգը: 

To apply for this position, please send your CV and motivation letter in English language to: jobs@nairi-tech.com specifying the position title in the subject line. Only short-listed candidates will be contacted.
Please clearly mention in your application letter that you learned of this job opportunity through Jobex.am website.   Thanks.

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Monday, October 22, 2018
Ընկերության մասին: 

Նաիրի-Թեք ընկերութունը զբաղվում է տարբեր բնագավառներում ինժեներական խնդիրների լուծմամբ և ներդրմամբ: