Warning message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀ

Ոլորտ: 
Բանկային/ Ֆինանսներ/ Հաշվապահություն/ աուդիտ
Կազմակերպության անվանում:
Էֆֆեկտ գրուպ ՓԲԸ
Աշխատանքի վայրը: 
ՇԻՐԱԿԻ 2/2
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Իրականացնել գլխավոր հաշվապահի հաստիքին բնորոշ գործառույթներ:

Աշխատանքային պարտականությունները: 

- Կազմակերպել ընկերության հաշվապահական հաշվառման ընդհանուր վարումը` ՀՀ օրենսդրության ստանդարտներին համապատասխան, հետևել անընդհատ և կանոնավոր փաստաթղթաշրջանառության ապահովմանը
- Իրականացնել բաժնի աշխատանքների կոորդինացում, մյուս հաշվապահների աշխատանքների ստուգում
- Ընկերության ընթացիկ հաշվապահական հաշվառման վարում 
- Ընկերության կողմից ՀՀ հարկային և աշխատանքային օրենսդրության, ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների ու այլ իրավական ակտերի պահանջների ապահովում
- Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում
- Հարկային և այլ պարտադիր վճարումների իրականացում ` ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում և կարգով
- Ընկերության գործունեությանն առնչվող իր իրավասության մեջ մտնող այլ հանձնարարությունների կատարում

Պահանջվող որակավորումները: 

- Բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտության կամ հաշվապահության ոլորտում 
- Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ (MS Office)
- ՀԾ ծրագրի իմացություն, ՀԾ ձեռնարկության իմացությունը ցանկալի է
- Մեծ ծավալի ինֆորմացիայի հետ աշխատելու ունակություն
- ՀՀ և միջազգային հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների իմացություն 
- Աշխատանքային փորձ` 3 տարի համապատասխան ոլորտում
Դիմելու Գործընթաց

Դիմելու ընթացակարգը: 

Ուղարկել ինքնակենսագրականները lusinem@effectgroup.am էլեկտրոնային հասցեին, վերնագրի մասում նշելով՝ "Գլխավոր հաշվապահ":

Բացման օրը: 
03/07/2018
Դիմելու վերջնաժամկետ: 
31/07/2018
Ընկերության մասին:

Էֆֆեկտ գրուպ ՓԲԸ-ն զբաղվում է շինանյութերի արտադրմամբ և վաճառքով: Ունենալով սեփական արտադրամասը՝ աջակցում է տեղական աշխատաշուկայի զարգացմանը  և այսօր հանդիսանում է ՀՀ շինանյութերի ամենախոշոր արտադրողներից մեկը: