Warning message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Environment, Health, and Safety (EHS) Engineer

Ոլորտ: 
Շինարարություն
Կազմակերպության անվանում:
AAB Construction
Աշխատանքի վայրը: 
Հայաստան
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

AAB Construction is looking for a Safety Engineer 

Աշխատանքային պարտականությունները: 

Identify and correct potential hazards by inspecting sites, facilities, machinery, and safety equipment

Review plans and specifications for new machinery and equipment to make sure they meet safety requirements

Verify that all tools and equipment are adequate and safe for use

Establish safety standards and policies as needed

Watch out for the safety of all workers and protect them from entering hazardous situations

Promote safe practices at the job site

Review employee safety programs and recommend improvements

Respond to employees’ safety concerns

Maintain and apply knowledge of current policies, regulations, and industrial processes

Enforce safety guidelines

Train and carry out drills and exercises on how to manage emergency situations

Coordinate registration and removal of hazardous waste.

Պահանջվող որակավորումները: 

Higher education preferably in industrial engineering or related discipline

2+ year of professional experience in construction sphere will be a plus

Strong ability to define and develop processes

Strong sense of responsibility and ability to perform as a team player

Excellent written and verbal communication skills

Proficiency in English, Russian , Armenian

Good knowledge of MS Office

Availability of a private car

Ability to travel within and off the borders of Armenia.

Դիմելու ընթացակարգը: 

Application procedure:

Interested candidates are kindly asked to send their CV in English to hr@aab.am e-mail. Please mention “Safety Engineer” in the subject line of the email. The shortlisted candidates will be contacted for interviews. 

Բացման օրը: 
10/08/2018
Դիմելու վերջնաժամկետ: 
31/08/2018
Ընկերության մասին:

AAB CONSTRUCTION is a construction company with 11 years of experience in Armenian and Georgian markets.