Warning message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

QA Engineer

Ոլորտ: 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիա/ Համակարգիչ / Ծրագրավորում
Կազմակերպության անվանում:
iFix Group LLC
Աշխատանքի վայրը: 
Yerevan, Armenia
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Long Term
Աշխատանքի նկարագիրը: 

We are looking for a QA Engineer to join the team in developing enterprise level software solutions. The company is looking for an energetic person who is ready for new challenges and has a good understanding of Software Quality Assurance. The company values the quality of work, speed and punctuality

Աշխատանքային պարտականությունները: 

- Write test plans and test cases throughout the development life cycle;
- Ensure test plans thoroughly cover all requirements and use cases;
- Plan, schedule and perform manual and automated software tests;
- Develop automated regression test suites using the automated testing tools;
- Foster a continuous improvement approach to QA activities;
- Review tools implementations and encourage best practices and sound design principles while remaining practical and deadline driven;
- Work closely with software developers to perform early testing on components prior to integration builds;
- Manage defect tracking; monitor and report results;
- Report QA status, as appropriate, to keep project stakeholders informed on deliverables and timelines.

Պահանջվող որակավորումները: 

- BS or higher degree in Computer Science or related field;
-  At least 2 years of experience in Software Quality Assurance;
-  Experience of using automation testing tools (Selenium or Coded UI etc.) and frameworks (WebDriver, NUnit, MSTest etc.);
-  Broad experience using load testing tools (JMeter/ LoadRunner/ VS Web Performance and Load Test environment);
-  Basic knowledge of OOP concepts, basic programming skills (C#, Java or similar OOP based language);
-  Ability to apply unit testing is a plus;
-  Good knowledge of software quality assurance and defining quality strategies for projects;
-  Solid knowledge of the QA techniques, testing concepts, methodologies and tools;
-  Excellent analytical skills with the ability to investigate and research multiple sources;
-  Advanced knowledge of system development lifecycle;
-  Good English language writing and reading skills;
-  Strong analytical, problem-solving and communication skills;
-  Expert ability to apply concepts of unit, system, regression, product, integration and acceptance testing;

 

Վարձատրություն/աշխատավարձ: 
Highly competitive salary
Դիմելու ընթացակարգը: 

Interested candidates are asked to e-mail their last updated and detailed resume to: info@ifixgroup.com. Only shortlisted candidates will be invited for interviews.

Բացման օրը: 
24/10/2018
Դիմելու վերջնաժամկետ: 
30/11/2018
Ընկերության մասին:

iFix Group LLC is a small, dynamic and rapidly growing software development company with a strong sense of dedication to the work. Our main focus areas are high load web applications.