Մեր մասին

JOBEX.am-ը զբաղվածության ոլորտի վերաբերյալ կայք է` ուղղված մեծացնելու հանրության իրազեկվածությունը Հայաստանում գործող կազմակերպություններում առկա թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ:

JOBEX.am-ի առավելություններն են`

  • կայքի այցելուների համար օգտագործման առավել պարզություն և հարմարավետություն,

  • թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ գործատուների կողմից ներկայացված հայտարությունների արագ մշակում և տեղադրում,

  • թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ հայտարությունների անվճար տեղադրում

  • համացանցում թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում և ներկայացում:

Միացեք Ֆեյսբուքի և LinkedIn-ի մեր էջերին և Դուք կտեսնեք JOBEX.am-ում տեղադրվող բոլոր նոր հայտարարությունները  Ձեր էջում: