Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Վարորդ - առաքիչ / սեփական մեքենայով /

Ընկերության անվանումը: 
Tavern Yerevan
Աշխատանքի վայրը: 
Երևան, Հայաստան
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքի նկարագիրը: 

N/A

 

Աշխատանքային պարտականությունները: 

- Աշխատանքի է ներկայանում համաձայն իր անմիջական ղեկավարի կազմած գրաֆիկի 
- Պահպանում է պատվերը հաճախորդին հանձնելու սահմանված կանոնները և վարվելակերպը 
- Առաքելուց հետո տվյալները մուտքագրում է առաքման ծրագիր 
- Պարավոր է առաքման մենեջերին ժամանակին տեղեկացնել պատվերի առաքմանը խոչընդոտող խնդիրների մասին 
- Օրվա վերջում տվյալ օրվա հասույթը տրամադրում է առաքման մենեջերին 

Պահանջվող որակավորումները: 

- Տարիք՝ 20-45 
- Սեփական մեքենայի առկայություն 
- Բարեհամբույր և կիրթ շփման ունակություն 
- Իրեն կցված տարածքի լավ իմացություն 
- Պատասխանատվության զգացում 

Դիմելու ընթացակարգը: 

Դիմելու Գործընթաց 

Դիմել կարող եք `զանգահարելով 011-508-800, 091-099-818, 096-077-818 հեռախոսահամարներին

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Saturday, June 15, 2019
Ընկերության մասին: 

The cuisine of a region is part of its larger culture and an evidence of the preferences that evolve with time due to contacts and historical developments. Being a unique part of the national identity the cuisine also experiences different influences and cannot be restricted by the traditions of one culture or one nation. Probably this is why since Tavern Yerevan’s foundation we tried to combine the best traditions of Armenian and Caucasian cuisines in our restaurant. Many of the Caucasian dishes have been accepted by Armenians with time and have become an integral part of the Armenian menu. Since, the very beginning our mission was to offer our customers dishes that are palatable for our customer from both culinary and cultural perspective, but are also slightly different. This is, though, only part of our comprehensive approach. At Tavern Yerevan we use the highest quality fresh products supplied by our partner farmers and producers. We are extremely consistent in ensuring highest professionalism and service quality of our serving staff.